Værdigrundlag

Værdigrundlag:
Dalum Private Børnehave og Vuggestue er…
En dynamisk institution, som bygger på en fleksibel struktur og et solidt fundament af engagerede medarbejdere der har fokus på individet for styrkelse af fællesskabet.
Vi arbejder ud fra et solidt fagligt fundament hvor vi reflekterer og respekterer den enkeltes holdning og bygger udviklingen på tillid, tryghed og nærhed.
Vi har fokus på at skabe et anerkendende og inkluderende miljø for alle børn og voksne.
Vi har fokus på almen dannelse → kultur, sociale færdigheder etc.

Det gør vi bl.a. ved at…
Vi møder børnene i øjenhøjde og stræbe efter et imødekommende åbent miljø hvor omsorg og samarbejde danner grundlag for de positive relationers mønstre gennem trivsel, respekt og anerkendelse.
Vi arbejder med børnenes sociale kompetencer i alle sammenhænge.
Vi bevidst arbejder med at børnene tilegner sig gode ”redskaber” i forhold til f.eks. omgangstone, bordskik, vente på tur etc. så de er rustet til at begå sig frem i livet
Vi har fokus på hvordan de fysiske rammer kan tilgodese de aktuelle behov i børnegruppen.
Vi har fokus på faglig udvikling via vores møder og via kurser

Vores overordnede værdiord:
• Fællesskab og mangfoldighed
• Omsorg, nærvær og tryghed
• Engagement og imødekommenhed
• Fleksibilitet
• Glæde og humor

Der er lukket for kommentarer.