Om børnehaven

Hvem er vi:
Dalum Private Børnehave er en privat institution. Børnehaven drives i samarbejde med Odense Kommune efter § 11A i Lov om Social Service.

Institutionen blev stiftet i 1964 som en privat børnehave ledet af børnehaveleder fru Verona Hansen og begyndte i det små som børnehave fra et klubhus på Demantsvej i Hjallese under navnet “Børnehaven i Klubhuset”. Institutionen fik siden en bestyrelse udpeget af lokalbefolkningen, og under ledelse af forretningsfører Carl Ramsing i Hjallese blev børnehaven med samtykke fra Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen i 1965 godkendt som støtteberettiget under navnet “Dalum Private Børnehave”.

I 1969 erhvervede Dalum Private Børnehave nogle ubebyggede grunde på Zachariasvænget i Hjallese fra Odense Kommune til markedspris. Kapitalen blev fremskaffet ved tombolaer og bidrag fra lokalbefolkningen, der også bidrog med egenkapitalen til opførelse af en børnehave der stod færdig i 1972.
I 2017 erhvervede Dalum Private Børnehave grundstykket Zachariasvænget 16. Grunden blev anlagt til parkeringsplads og den daværende p-plads blev bebygget med en tilbygning til en vuggestue til 12 børn.

De gennem tiderne værende institutionsbestyrelser og ledere har stedse lagt afgørende vægt på, at institutionen drives i nøje overensstemmelse med stifternes og initiativtagernes ønsker om en særegen, velfungerende, privat, selvbestemmende institution, uden større kommunal indblanding end det er strengt nødvendigt.

Beliggenhed:
Institutionen ligger på Zachariasvænget 14 i det sydlige Odense, i rolige og grønne omgivelser på en stille privat vej nær Fruens Bøge og Den Fynske Landsby.
Vi har et hus i et plan, og en dejlig stor og alsidig legeplads, hvor børnene kan tumle sig. På legepladsen er der bl.a. små bakker, gamle træer og en bålplads. Legeredskaberne er i videst muligt omfang i naturmaterialer. Vuggestuen har deres egen legeplads med sandkasse, gynger, bakker og rutchebane.

Børnehaven er funktionsopdelt således, at børnene kan fordeler sig i huset efter hvad de aktuelt har lyst til at beskæftige sig med. Det betyder, at der i de forskellige rum er mulighed for, at børnene kan lave forskellige aktiviteter. Nogle rum lægger f.eks. op til fysisk aktivitet, bygge togbaner, lege med Lego eller kreative aktiviteter.

Åbningstiden:
Mandag til fredag 6.25-16.30.

Normering:
Børnehaven er godkendt til 48 børn.
Børnene er opdelt i 3 spisegrupper på tværs af alder, hvor der er faste voksne tilknyttet. Disse voksne fungerer også som kontaktpersoner for børnene i spisegruppen, og skal have særlig fokus på disse børns behov og udvikling.                                                                                                                          Vuggestuen er godkendt til 12 børn.

Læreplanstemaerne:
Vi arbejder med forskellige former for gruppeaktiviteter 3-5 gange om ugen. Gruppeaktiviteterne er tilrettelagt så de omhandler et eller flere af læreplanstemaerne. Vi arbejder med aldersopdelte aktiviteter, så de kan målrettes specifikt til enten lille-, mellem- eller storegruppebørnene. Ligeledes er vuggestuen delt op i 2-3 grupper, afhængig af aktiviteten.

Både ørnehaven og vuggestuen har en grundskabelon for hvordan aktiviteterne er planlagt hen over en uge. De specifikke aktiviteter fremgår af en månedsplan, som hænger på vores opslagstavlen

Den daglige rytme i børnehaven:
Børnehaven åbner kl. 6.25. Her serveres morgenmad indtil kl. 7.30 bestående af: havregryn, havregrød, müsli og cornflakes. Vi prioriterer morgenmaden som en rolig hyggestund med levende lys på bordet. Derefter leger børnene rundt omkring i huset. Om sommeren går vi oftest på legepladsen.

Kl. 9 samles vi til morgensamling, hvor vi bl.a. snakker om hvilken dag det er, synger 3 sange og gennemgår hvad vi skal lave i løbet af dagen. Derefter spiser vi vores formidagsmad.

kl. 9:30-11 går vi i grupper og derefter spiser vi frokost i vores farvegrupper.

Efter frokost går alle på legepladsen. De børn, der har behov for en middagssøvn, bliver puttet.
Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad enten udenfor eller indefor afhængig af vejret.

Af aktiviteter kan nævnes:
Vi vægter udelivet meget højt. Vi har en skøn legeplads, som giver mulighed for utallige gode lege, men bruger også andre grønne områder omkring os.
Vi laver bål på vores bålsted. Vi har læse-, kunst-, sprog-, motorik- og musikgruppe.

Den daglige rytme i vuggestuen:
Vi åbner sammen med børnehaven i køkkenet, hvor der serveres morgenmad frem til kl.7.30.
Indtil kl. 9.00 leger vi enten i børnehaven eller i vuggestuen, hvorefter vi samles til sang og formiddagsmad. Derefter deles børnene i tre grupper som laver forskellige aktiviteter.
Vi spiser frokost ca. 10.30, her hjælper børnene i det omfang det er muligt med at hente deres madpakke og service.
Efter frokost leger børnene på stuen, mens de på skift bliver puttet til deres middagslur.
Kl.14 begynder vi at spise eftermiddagsmad. Det er forskelligt hvad tid børnene vågner, så derfor strækker eftermiddagsmaden sig indtil alle er vågne og har spist.
Af aktiviteter kan der nævnes:
Leg på legepladsen, fokus på selvhjulpenhed, gåture i området, motorik, sang, male og meget andet.

Der er lukket for kommentarer.