Børnehavens ABC

Velkommen i Dalum Private Børnehave og Vuggestue

Åbningstiden er 6.25 – 16.30 alle dage.

Dalum Private Børnehave er en privat institution, som drives i samarbejde med Odense Kommune efter § 11A i Lov om Social Service

Værdigrundlag:

Dalum Private Børnehave og Vuggestue er…

En dynamisk institution, som bygger på en fleksibel struktur og et solidt fundament af engagerede medarbejdere der har fokus på individet for styrkelse af fællesskabet.

Vi arbejder ud fra et solidt fagligt fundament hvor vi reflekterer og respekterer den enkeltes holdning og bygger udviklingen på tillid, tryghed og nærhed.

Vi har fokus på at skabe et anerkendende og inkluderende miljø for alle børn og voksne.

Vi har fokus på almen dannelse → kultur, sociale færdigheder etc.

Det gør vi bl.a. ved at…

Vi møder børnene i øjenhøjde og stræbe efter et imødekommende åbent miljø hvor omsorg og samarbejde danner grundlag for de positive relationers mønstre gennem trivsel, respekt og anerkendelse.

Vi arbejder med børnenes sociale kompetencer i alle sammenhænge.

Vi bevidst arbejder med at børnene tilegner sig gode ”redskaber” i forhold til f.eks. omgangstone, bordskik, vente på tur etc. så de er rustet til at begå sig frem i livet

Vi har fokus på hvordan de fysiske rammer kan tilgodese de aktuelle behov i børnegruppen.

Vi har fokus på faglig udvikling via vores møder og via kurser.

Dalum Private Børnehave og Vuggestues ABC:

Aflevering: Det er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen. Vi er selvfølgelig klar til at træde til, hvis jeres barn er ked af det. Tøv ikke med at henvende jer, hvis I har behov for hjælp, og vi ikke lige skulle have set det.

Afhentning: Hvis jeres barn bliver afhentet af andre end jer forældre så husk at informere personalet om dette om morgenen.

Husk det er vigtigt at sige farvel til os, så vi ved, I er gået.

Afskedsfest for de kommende skolebørn: Vi holder en fest, når vi tager afsked med de kommende skolebørn.

Alle børn møder i festtøj den dag. Skolebørnene får overrakt billeder og medaljer. Vi synger en sang og så er der underholdning!

Forældrene kommer til kaffe og kage om eftermiddagen.

Bedsteforældredag: Vi holder Bedsteforældredag en gang om året. Her kan jeres barn invitere bedsteforældre med i børnehaven. Bedsteforældrene medbringer mad og drikke til dem selv og deres barnebarn. Vi sørger for kaffe m.m. Har bedsteforældrene ikke mulighed for at komme, kan det være onkler eller tanter, eller en reservebedste eller en god nabo. Hvis I ikke har mulighed for det, så sig det til personalet, så finder vi en løsning.

Bestyrelsen: Vores øverste ledelse er bestyrelsen, der består af 3 medlemmer og 2 supplaenter valgt blandt forældrene, 2 eksterne medlemmer og 1 medarbejderrepræsentanter samt lederen.

Betaling: Betaling skal foregå bagud og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Odense Kommunes dagtilbud. Bemærk: Der ydes ikke søskenderabat o.a. fra Odense Kommune i juli måned, hvorfor der opkræves fuld betaling for denne måned (opkræves pr. 1.8.).

Bleer: Hvis dit barn bruger ble, skal I medbringe disse. Vi har en hylde, hvor jeres barns navn står, hvor vi lægger dem. Vi har vaskeklude og creme.

Dagbogen: Børnehave: På ”inforuden” i garderoben hænges billeder og notater om, hvad der er foregået i dagens løb.

Der vil også stå, hvis en gruppe af børn skal på tur eller til fødselsdag.

Vuggestue: På infotavlen i garderoben hænges billeder og notater om, hvad der er foregået i dagens løb.

Husk altid at læse opslag og dagbogsnotater.

Fastelavnsfest: I tiden op til Fastelavn kan børnene lave fastelavnspynt som masker, papirklip m.m. En dag tæt på fastelavn møder børnene udklædte og vi slår katten af tønden samt kårer årets kattekonge/dronning.

Ferie og fridage: Vi har åbent på alle hverdage undtagen dagen efter Kr. Himmelfartsdag og nogle dage omkring jul.

I god tid vil vi spørge om jeres barn kommer eller holder fri. Dette er meget vigtigt i forhold til bemandingen af personale.

Forsikring: Vi har en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker børnene.

Hvis et barn laver person- eller tingskade i institutionen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Forældreforeningen – de gode feer: Vi har en forening der hedder ”de gode feer”. ” De gode feer” lægger et girokort på 90 kr. i dit barns garderobe hvert kvartal. Det er frivilligt at betale, men jeres bidrag går f.eks. til indkøb af legetøj, underholdning til afslutning og koloni, som alle børn får glæde af.

Forældremøde med valg til bestyrelsen: I april/maj holdes der forældremøde med valg til bestyrelsen. Mød op og få indflydelse.

Forældresamarbejde: Vi ønsker, at samarbejdet med jer bygger på gensidig tillid. Vi vil åbent komme til jer, hvis vi oplever, at vi har brug for at få en snak om jeres barn. Vi forventer på samme måde, at I frit og åbent vil henvende jer til os, både med det sure og med det søde.

Vi forventer at I møder op til forældremøder og andre arrangementer her i børnehaven og vuggestuen.

Fødselsdag: Når jeres barn har fødselsdag kan I holde den i børnehaven/vuggestuen i spisegruppen eller man kan invitere de jævnaldrende børn med hjem. Det er helt op til jer. Vi vil dog gerne slå et slag for, at fødselsdagene fortrinsvis holdes i børnehaven. Den sidste fødselsdag inden barnet går ud, kan evt. holdes i hjemmet.

Når der er fødselsdag, sætter vi flag ved hoveddøren og synger fødselsdagssang og hvis jeres barn har noget med, deles det ud til spisegruppen. Børnene skal ikke have gaver med, men vi sørger for en lille hilsen.

Vi gør opmærksom på, at det der bliver serveret til fødselsdage hjemme, udgør madpakkerne, og det skal derfor indeholde energi til resten af dagen. Vi oplever at mange, selvfølgelig i en god mening, deler slikposer ud inden vi går hjem. Vi opfordrer i stedet til, at hvis børnene får slik, så er det kun i hjemmet til fødselsdagen.

Garderobe: Jeres barn får en garderobe, hvor tøj, sko, støvler og tasker kan være. DER SKAL VÆRE NAVN I ALT. Når I går på weekend skal i tømme jeres barns garderobe og tage det hele med hjem og checke skiftetøjet. I weekenden rengøres garderoben.

Havedag: Hvert eller hvert andet år (efter behov), holder vi en havedag. Den ligger på en lørdag.

Alternativt holder vi 2 arbejdseftermiddage. En i maj og en i september måned.

Julearrangement: I december holder vi et julearrangement for børn og forældre. Vi går i skoven og finder julemanden, danser om juletræ på legepladsen og får saftevand, gløgg og æbleskiver.

Koloni med storegruppen: Vi tager de kommende skolebørn med på koloni. Vi tager af sted i september fra onsdag til fredag.

Kontaktperson: Der er to voksne knyttet til dit barns gruppe. De følger jeres barns udvikling. I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte det øvrige personale, hvis jeres barns kontaktpersoner ikke er til stede.

Kuffert: Jeres barn tildeles en kuffert, når det begynder i børnehaven/vuggestue. Der bliver lagt  tegninger, billeder m.m. i kufferten.

Når barnet stopper i børnehaven/vuggestuen tømmes kufferten, og barnet får tingene med hjem.

Vi beder jer om at medbringe nogle billeder af familien til en lille ramme, som vi kan have på stuen.

Læreplaner: Vi arbejder med forskellige former for gruppeaktiviteter 3-5 gange om ugen. Gruppeaktiviteterne er tilrettelagt så de omhandler et eller flere af læreplanstemaerne. Vi arbejder med spisegruppe- og aldersopdelte aktiviteter.

Mad: Dit barn skal have frugt med til formiddagsmad, en madpakke til frokost og frugt til eftermiddagsmad (evt. suppleret med lidt brød).

Husk navn på madkassen. Madkassen skal i køleskabet. Husk også en drikkedunk med vand.

Med hjem fra børnehaven: Hvis jeres barn skal med et andet barn hjem og lege, så husk at sige det om morgenen til personalet.

Morgenmad: Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.25 – 7.30.

Samtaler: Vi tilbyder en samtale 4-6 måneder efter start, hvor vi drøfter barnets trivsel, sprog, kammeratskab o.a. Barnet er ikke til stede ved samtalen. Vi står altid til rådighed for yderligere samtaler, hvis I/vi føler der er behov.

Solcreme og sommer: Når foråret nærmer sig og UV indexet begynder at komme op på 3 – 3.5 skal I huske at smøre jeres barn hjemmefra om morgenen. Vi smører børnene med solcreme når vi har spist madpakker. I skal ikke medbringe solcreme, med mindre at jeres barn er allergisk over for nogle solcremeprodukter. Vi køber solcreme der mindst er astma/allergi mærket og faktor 30.

Sommerfest: I juni holder vi sommerfest for børn, forældre og søskende. Hvert familie medbringer egen mad.

Sovebørn: Hvis dit barn skal sove til middag i børnehaven, er det en god idé at have en sovebamse, nusseklud eller andet med, som dit barn er vant til at sove med, som gør det trygt. Vi har dyner og puder.

Sprogvurdering: Vi laver en sprogscreening af jeres 3-årige barn, således at vi kan vurdere, om jeres barn har behov for til sproglig udvikling.

Sygdom og smittefare: Er jeres barn syg kan I fortælle os det ved enten at ringe eller sende en mail.

Vi modtager ikke børn, der er syge. Dette kunne f.eks. være omgangssyge med diarré og/eller opkast, feber, influenza, børnesår eller lign. Eller børn som har fået panodil om morgenen.

Ved akut opstået sygdom, eller hvis vi vurderer at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor at oplyse, hvis I skulle skifte mobil nr. eller arbejdstelefon nr. Vi følger vi reglerne fra sundhedsstyrelsen.

Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til Dalum Private Børnehave og Vuggestue med mindst 2 måneds varsel til d. 1.

Udlejning: Når I har barn i Dalum private Børnehave og Vuggestue, har I mulighed for at leje institutionen.

Der er lukket for kommentarer.