Børnehavens ABC

Velkommen i Dalum Private Børnehave

Åbningstiden er mandag til torsdag 6.30-17.00 og fredag 6.30- 16.30.
Dalum Private Børnehave er en privat institution, som drives i samarbejde med Odense Kommune efter § 11A i Lov om Social Service

Dalum Private Børnehaves ABC:
Aflevering
Det er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen. Vi er selvfølgelig klar til at træde til, hvis jeres barn er ked af det. Tøv ikke med at henvende jer, hvis I har behov for hjælp, og vi ikke lige skulle have set det.

Afhentning
Hvis jeres barn bliver afhentet af andre end jer forældre så husk at informere personalet om dette om morgenen.
Husk det er vigtigt at sige farvel til os, så vi ved I er gået.

Ansatte
Der er 1 leder, 6 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 3 pædagogmedhjælpere i børnehaven.

Afskedsfest for de kommende skolebørn:
Vi holder en fest, når vi tager afsked med de kommende skolebørn.
Alle børn møder i festtøj den dag. Skolebørnene får overrakt billeder og medaljer. Vi synger en sang og så er der underholdning!
Forældrene kommer til kaffe og kage om eftermiddagen.

Bedsteforældredag
Vi holder Bedsteforældredag en gang om året. Her kan jeres barn invitere bedsteforældre med i børnehaven. Bedsteforældrene medbringer en madkurv til barnet. Vi giver sodavand/saftevand og kaffe m.m. Har bedsteforældrene ikke mulighed for at komme, kan det være onkler eller tanter, eller en reservebedste eller en god nabo. Hvis I ikke har mulighed for det, så sig det til personalet, så finder vi en løsning.

Bestyrelsen
Dalum Private Børnehaves øverste ledelse er bestyrelsen, der består af 3 medlemmer valgt blandt forældrene, 2 eksterne medlemmer og 1 medarbejderrepræsentanter samt lederen.

Betaling
Betaling foregår bagud og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.
Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Odense Kommunes dagtilbud. Skema til ansøgning om friplads kan rekvireres fra kommunes hjemmeside.

Bleer
Hvis dit barn bruger ble, skal I medbringe disse. Vi har en hylde, hvor jeres barns navn står, hvor vi lægger dem. Vi har vaskeklude og creme.

Dagbogen
På pulten ligger dagbogen. Hver dag skrives i dagbogen, hvad børnene har lavet i dagens løb. Der vil også stå, hvis en gruppe af børn skal på tur eller til fødselsdag. Husk altid at læse i dagbogen.

Fastelavnsfest
I tiden op til Fastelavn bager vi fastelavnsboller, laver fastelavnsris som pyntes med masker, papirklip m.m. En dag tæt på fastelavn møder børnene udklædte og vi slår katten af tønden samt kårer årets kattekonge/dronning.

Ferie og fridage
Dalum Private Børnehave har åben på alle hverdage undtagen dagen efter Kr. Himmelfartsdag og nogle dage omkring jul.
I god tid op til en ferie vil der komme opslag/ seddel med hjem, hvor der skal skrives hvornår I holder ferie. Man har pligt til at meddele hvornår ens barn holder fri/ferie af hensyn til bemandingen.

Forsikring
Dalum Private Børnehave har en ulykkes-/ansvarsforsikring der dækker børnene.
Vi opfordrer jer til selv at tegne en indbo/ansvars/ulykkesforsikring.

Forældreforeningen – de gode feer
Dalum Private Børnehave har en forening der hedder ”de gode feer”. ” De gode feer” lægger et girokort på 90 kr. i dit barns garderobe hvert kvartal. Det er frivilligt at betale, men jeres bidrag går f.eks. til indkøb af legetøj, underholdning til afslutning og koloni, som alle børn får glæde af.

Forældresamarbejde
Vi ønsker, at samarbejdet med jer bygger på gensidig tillid. Vi vil åbent komme til jer, hvis vi oplever, at vi har brug for at få en snak om jeres barn. Vi forventer på samme måde, at I frit og åbent vil henvende jer til os, både med det sure og med det søde.
Vi forventer, at I møder op til forældremøder og andre arrangementer her i børnehaven.

Fødselsdag
Når jeres barn har fødselsdag kan I holde den i børnehaven i spisegruppen eller man kan invitere de jævnaldrende børn med hjem. Det er helt op til jer. Vi vil dog gerne slå et slag for, at fødselsdagene fortrinsvis holdes i børnehaven, og at f.eks. den sidste fødselsdag inden barnet går ud, holdes i hjemmet. Vi ser helst, at fødselsdage hjemme ligger på fredage, så det ikke kolliderer med vores gruppeaktiviteter, og helst i tidsrummet ca. fra kl. 9.30 – 12.00.
Når der er fødselsdag sætter vi flag ved hoveddøren og synger fødselsdagssang og hvis jeres barn har noget med deles det ud til spisegruppen. Børnene skal ikke have gaver med, men vi sørger for en lille hilsen.
Vi gør opmærksom på, at det der bliver serveret til fødselsdage hjemme udgør madpakkerne, og det skal derfor indeholde energi til resten af dagen. Vi oplever at mange, selvfølgelig i en god mening, deler slikposer ud inden vi går hjem. Vi opfordrer i stedet til, at hvis børnene får slik, så er det kun i hjemmet til fødselsdagen.

Garderobe
Jeres barn får en garderobe, hvor tøj, sko, støvler og tasker kan være. Når I går på weekend skal i tømme jeres barns garderobe og tage det hele med hjem og checke skiftetøjet. I weekenden rengøres garderoben.

Forældremøde med valg til bestyrelsen
Der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år inden udgangen af april kvartal.

Havedag
Hvert år eller hvert andet år (efter behov) holder vi, en lørdag i maj, havedag for børn, forældre og søskende. søskende. Vi begynder kl. 9.00 med fælles morgenbord med rundstykker og kaffe/the. Hver familie medbringer en frokostret, der passer til familiens størrelse, til den fælles buffet.

Julearrangement
I december holder vi et julearrangement for børn og forældre. Vi går i skoven og finder julemanden, danser om juletræ på legepladsen og får saftevand, gløgg og æbleskiver.

Koloni med storegruppen
Vi tager de kommende skolebørn med på koloni. Vi tager af sted i september fra onsdag til fredag.

Kontaktperson
Jeres barn tildeles 2 kontaktpersoner, der er tilknyttet spisegruppen. Kontaktpersonerne har ansvaret for at følge jeres barns udvikling. I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte lederen eller det øvrige personale, hvis jeres barns kontaktpersoner ikke er til stede.

Kuffert
Jeres barn får en kuffert, når det begynder her i børnehaven. I løbet af tiden i børnehaven lægger vi tegninger, billeder o.a. i kufferten. Kufferten kan barnet tage med i skole og fortælle om sig selv og sin børnehave tid.

Legetøj
Legetøj er tilladt hver dag. Dog ikke legetøj som støjer. Husk legetøjet er med på eget ansvar, også når det er væk.

Læreplaner
Vi arbejder med forskellige former for gruppeaktiviteter 3-5 gange om ugen. Gruppeaktiviteterne er tilrettelagt så de omhandler et eller flere af læreplanstemaerne. Vi arbejder med aldersopdelte aktiviteter, så de kan målrettes specifikt til lille-, mellem- eller storegruppebørnene.

Mad
Dit barn skal hver dag have ét stykke frugt og en madpakke med. Husk navn på madkassen. Frugten skal i frugtkurven og madkassen skal i køleskabet. Dalum Private Børnehave sørger for mælk og vand til frokost.

Med hjem fra børnehaven
Hvis jeres barn skal med et andet barn hjem og lege, så husk at sige det om morgenen til personalet.

Morgenmad
Dalum Private Børnehave tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 – 7.30.

Samtaler
Vi tilbyder en samtale 4-6 måneder efter start, hvor vi drøfter barnets trivsel, sprog, kammeratskab o.a. Barnet er ikke tilstede ved samtalen. Vi står altid til rådighed for yderligere samtaler, hvis I/vi føler der er behov.

Solcreme og sommer
Når foråret nærmer sig og UV indexet begynder at komme op på 3 – 3.5 skal I huske at smøre jeres barn hjemmefra om morgenen. Vi smører børnene med solcreme, når vi har spist madpakker. I skal ikke medbringe solcreme, med mindre at jeres barn er allergisk over for nogle solcremeprodukter. Vi køber solcreme der mindst er astma/allergi mærket og faktor 15. Jeres barn skal medbringe en lille sommerhat eller kasket.

Sommerfest
I juni holder Dalum Private Børnehave sommerfest for børn, forældre og søskende. Hver familie medbringer aftensmad svarende til familiens størrelse.

Sovebørn
Hvis dit barn skal sove til middag i børnehaven, er det en god idé at have en sovebamse, nusseklud eller andet med, som dit barn er vant til at sove med, som gør det trygt. Vi har dyner og puder.

Sprogvurdering
Vi tilbyder jeres 3 årige barn sprogvurdering, hvis vi har en formodning om, at jeres barn kan have behov for støtte i sproglig udvikling.

Sygdom og smittefare
Er jeres barn syg skal dette meddeles Dalum Private Børnehave.
Vi modtager ikke børn der er syge. Dette kunne f.eks. være omgangssyge med diarré og/eller opkast, feber, influenza, børnesår eller lign.
Ved akut opstået sygdom, eller hvis vi vurderer barnet, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor at oplyse, hvis I skulle skifte mobil nr. eller arbejdstelefon nr. I børnehaven følger vi reglerne fra sundhedsstyrelsen.

Tasken
Dit barn skal have en taske med, den skal indeholde, skiftetøj, d.v.s. bukser, bluse, strømper, undertøj og hjemmesko. Udetøj til årstiden. Husk at skrive navn i. Husk at ændre skiftetøjet i forhold til årstiden.

Udflugter
Når vi skal på udflugt skal børnene have en lille rygsæk med drikkedunk og madpakken i. Disse ting må gerne ligge fast i garderoben.

Udlejning
Når I har barn i børnehaven, har I mulighed for at leje børnehaven. Se opslag på opslagstavlen om pris m.m.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til Dalum Private Børnehave med mindst 2 måneds varsel til d. 1.

Der er lukket for kommentarer.