Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket
Dalum Private Børnehave og Vuggestue er en privat institution, som drives i samarbejde med Odense Kommune efter §
11A i Lov om Social Service. Indskrivning følger Odense Kommunes alderskriterium for optagelse i daginstitution (børnehave).
Institutionens bestyrelse har fastlagt følgende kriterier/retningslinjer for børns optagelse i Dalum Private Børnehave og Vuggestue:
Ledige pladser i Dalum Private Børnehave og Vuggestue tildeles efter anciennitet på ventelisten, afhængigt af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt.
Dog gælder følgende søskendekriterie:
Børn, hvis søskende går i børnehaven eller vuggestuen. Vi opfordrer derfor forældre til at skrive søskendebarnet op hurtigst muligt efter barnets fødsel for at sikre høj anciennitet på ventelisten.

I Dalum Private Børnehave og Vuggestue er der et opskrivningsgebyr på 250 kr. Gebyret er et administrationsgebyr for at blive skrevet på venteliste. Pengene indbetales via mobilepay 926663 Opskrivningsgebyret dækker kun de administrative omkostninger og giver ingen garanti for at få plads. Når pengene er modtaget, skrives barnet på ventelisten til det ønskede tidspunkt. Bliver I tilbudt en plads og takker ja, er der et optagelsesgebyr på 750 kr. som skal indbetales via mobilepay 92663. Først når beløbet er betalt, er I garanteret en plads i institutionen. Såvel opskrivningsgebyr som optagelsesgebyr refunderes ikke.

Økonomi:
En børnehaveplads koster i 2023 2050 kr. pr. måned i 12 måneder.

En vuggestueplads koster 3350 kr. pr. måned i 12 måneder.

Fra den 1. marts 2024 koster en børnehaveplads 2200 kr pr. måned i 12 måneder.

En vuggestueplads koster 3420 kr. pr. måned i 12 måneder.

Betaling foregår bagud og via PBS. Såfremt betalingen ikke tilgår os rettidigt, ser vi os nødsaget til at opkræve et rykkergebyr.

Der ydes søskenderabat eller økonomisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Odense Kommunes dagtilbud. Bemærk: der ydes ikke søskenderabat o.a. fra Odense Kommune i juli måned, hvorfor der er fuld forældrebetaling for denne måned (opkræves pr. 1.8.)

Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Odense Kommunes hjemmeside.

Institutionen har en forældreforening ”De gode feer”, som opkræver 90 kr. pr kvartal pr. barn. Pengene bruges bl.a. til koloni, nyt legetøj eller andet, som kommer børnene til gode.

Praktiske oplysninger:
Et stykke tid før opstart modtager I et velkomstbrev fra børnehaven, hvor der står hvilken spisegruppe og hvilke kontaktpersoner barnet får. Her er også en invitation til at aftale et besøg i børnehave, hvor I kan træffe en eller begge kontaktpersoner for en god og tryg start på børnehavelivet.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Dalum Private Børnehave og Vuggestue med mindst 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsesblanket udleveres i børnehaven.

Indmeldelsesblanket til Dalum Private Børnehave og Vuggestue

  Undertegnede har læst ovenstående betingelser for optagelse i Dalum Private Børnehave og indskriver hermed mit/vores barn i Dalum Private Børnehave:

  Med ønske om optagelse den (dato/år)

  Ønsker optagelse i

  VuggestueBørnehave

  Barnets navn

  Cpr-nummer

  Forældres navn

  Adresse

  Postnr./by

  Telefon

  Mobil

  E-mail

  Samtykkeerklæring

  Ja

  Ovenstående giver hermed samtykke til behandling af de personoplysninger, der konkretiseres overfor. Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser. Læs mere her.

   

  Der er lukket for kommentarer.